Signum Axeby

“Med brydsamhet om kunden och omsorg om detaljerna”

Vi balanserar kvalitet, funktion och design och utvecklar småskaliga projekt, från minsta bostadsrätts­förening till koncept med specifik inriktning. Med hänsyn till platsen, dess natur, människor och omgivande bebyggelse, gestaltar och bygger vi våra bostäder. Vi vill driva en positiv samhällsutveckling och skapa trygg och stolt hemkänsla. VÄLKOMMEN HEM!

Till projekt

Axeby Bostad

Utveckling av genomtänkta koncept

När vi säger ”koncept” så menar vi ett nytt sätt att ta sig an utvecklingen av en plats. Mycket av det som byggs i Sverige idag är väldigt likriktat. När vi valde inriktning för Ingareds Höjd, till exempel, så ville vi skapa en ny typ av hus som skulle vara väl förankrade i Alingsås träarkitektur och samtidigt kunna erbjuda kvaliteter som utblickar, mysighet, stora balkonger, väl möblerbara bostäder med ljusa matplatser och rum samt privata utemiljöer till varje bostad. Vi vet att alla vill kunna känna att man har en egen sfär, så vi ville skapa stora balkonger utan insyn och egna trädgårdar som hör till bostäderna i markplan. Att uppnå en känsla av närhet och omsorg har varit ett av målen.

Mål

Vår målsättning är att utforma och genomföra bostadsprojekt med hög grad av omsorg om detaljerna, med hänsyn till omgivningen och med lyhört fokus på våra kunder som ska bo och trivas länge i miljöerna vi skapar.

Vision

Syftet är att kunna arbeta kreativt, konkret och eftertänksamt. ”Hellre lite mindre och lite bättre,” säger de.

Livlig arkitektur

Lägenheter med villakänsla

Läs mer om våra projekt

Läs mer om hur vi jobbar med bostadsutveckling i Alingsås kommun

Till projekt